ISO 9001 O'qish jarayoni

AKKREDITLANGAN FIZIK-KIMYO SINOV LABORATORIYASI

 

Laboratoriya  xodimlarini ish  jarayoni

 

"Viskozometr"  va "Master Pro" sinov uskunalari yodamida sut

va boshqa mahsulotlarni analiz qilish jarayoni 

 

                

Batafsil...

Metrologiya bo'limi