2019 yil davomida sotib olish uchun rejalashtirilgan o‘lchash vositalari xarid qilindi.

Markazning metrologiya bo‘limi laboratoriyasi viloyatdagi davlat va xususiy tibbiyot muassalaridagi mavjud 400 dan ortiq ultratovishli tashhis qo‘yish apparati va 150 dan ortiq Immunoferment analizatorlarni qiyoslash xizmatini kengaytirish maqsadida «Gammex 1425LE» rusumli fantom o‘lchash vositasini va «HELMA F666-R-113» rusumli o‘lchash vositasini xarid qilindi.