Akkreditlangan sinov majmusida yangi zamonaviy o`lchash vositalari

Xozirgi kunda Akkreditlangan sinov majmusida yangi  zamonaviy o`lchash vositalaridan “Вольтметр универсальный B7-53” o`zgaruvchan va o`zgarmas tok kuchi, kuchlanish, elektr qarshiligi, elektr o`tkazuvchanlik,  xamda chastotalar o`lchashturlarini o`tkazilmoqda, va “Цифровой многофункциональный измеритель окружающий  среды МS 6300”  Xavo haroratini, namligini, yorug`lik kuchi, shamol tezligini shamol oqimi shovqin darajasini aniq va qulay o`lchashlarni o`tkazililib xamda  “Динамометр универсальный тип PCE-FB-1K” shu o`lchash vositalari mashinasozlik maxsulotlarini  sinov  o`tkazilmoqda