2018 yil 4 yanvardan kuchga kirgan vaqtinchalik Preyskurantlar

 

                      "TASDIKLAYMAN"

Namangan SSM davlat korxonasi direktori

                     ______________B.SH.Boyboboev

                     K A L  K U L YA S I YA

 

 

 

"____"  yanvar 2018 yil

P R E Y S K  U R A N T

 

Namangan viloyat Moliya boshqarmasi tomonidan 29.12.2017 yilda tasdiqlangan №74/26 reestrga , Namangan SSM DK direktorining 04.01.2018 yil 02-sonli buyrug‘iga asosan 04.01.2018 yildan   gorizontal va vertikal rezervuarlarni geometrik usulda kalibrovka  jadvalini tuzish, geometrik, massa, kuch va qattiqlik, harakat va hajm o‘lchash vositalarini qiyoslash uchun olinadigan narxlar.

№ Rezervuarlar hajmi

Summasi so‘m

     Hajmi       5 m.kub gacha

168 197

     Hajmi     10 m.kub gacha

213 857

     Hajmi     25 m.kub gacha

240 648

     Hajmi     50 m.kub gacha

305 876

     Hajmi   100 m.kub gacha

362 952

     Hajmi   200 m.kub gacha

419 328

     Hajmi   400 m.kub gacha

1 062 298

     Hajmi 1000 m.kub gacha

4 868 864

     Hajmi 2000 m.kub gacha

6 033 664

   Hajmi 5000 m.kub gacha

6 173 440

 01.GEOMETRIK KATTALIKLARNI ULCHASH VOSITALARI (Quyidagi o‘/v barcha turlari)

Ishchi ruletkalar 2 metrgacha

2 330

2 metrdan yuqori

3 401

5 metrdan 20 metrgacha

6 826

Juravlyov uskunasi

46 592

Indikatorli tolщinomer

11 182

Metrlar (metall va yog‘och) 0-1000mm

8 107

Silliq mikrometrlar 25 mm gacha

8 107

Richagli mikrometrlar 25 mm

11 019

Soat turidagi indikatorlar 10 mm

9 295

Metroshtok

3 028

Uglomer

2 796

SHtangensirkul 320 mm

10 250

Laboratoriya elaklari (sito)

23 296

Rostomer

46 592

Lineyka

8 107

                              2. MASSANI O‘LCHASH VOSITALARI (Kuyidagi o‘/v barcha turlari)

 

 

1-2 razryad namunali lab-ya tarozi

69 189

1-2 razryad namunali lab-ya tarozi

69 189

3-4 razryad namunali lab-ya tarozi

29 889

4 razryadli va sinfli namunali tarozi

25 393

2 sinf teng elkali 20 g dan yuqori bulgan, nomlangan va nomlanmagan

59 405

3-4 sinf teng elkali bulgan tarozilar

48 689

4 sinf teng elkali 100 g.gacha bulgan tarozilar

5 079

100 g.dan yuqorisi

12 790

Kvadrant tarozi

5 079

SHkalali va siferblat vagon tarozilar 250kg-150t

187 533

Laboratoriya elektron tarozilar

119 974

Elekton tarozilar 30 kg gacha

25 626

Elektron tarozilar 500 kg gacha

71 752

El. tarozilar 500 kg dan 1000kg gacha

93 184

El. tarozilar 1000 kg dan 5000kg gacha

93 184

Elektron va mexanik avtomobil tarozilar 60 t.gacha

186 368

20kg-500kg.gacha dozator tarozilar

51 018

500kg va undan yuqori

75 712

50kg.gacha bulgan avtomat tarozi

46 825

avtomat va yarim avtomat tarozilar

 

50kg va undan yuqori

68 024

500kg.gacha bulgan yuk tarozi tarozilar (meditsina, pochta uchun)

8 154

500kg.dan 1000kg.gacha (monorelsli ham)

11 415

1000kg va undan yuqori

16 307

10 t.gacha bulgan elevator (bunker) 

100 406

richagli tarozilar

10t dan 30t.gacha

136 515

Oddiy peshtaxta tarozisi

4 659

20kg.gacha bo‘lgan siferblat tarozi

8 620

va peshtaxta tarozilar

20kg va undan yuqori bo‘lgan tarozilar

19 149

(sut tortish uchun tarozilar xam)

500kg.dan yuqori bo‘lgan barcha ishlar

59 149

uchun avtomat va yarim avtomat tarozi

SHkalali osma tarozi (bezmena)

3 844

Ishchi purkalar

12 813

                   2.1 TOSHLAR (Quyidagi o‘/v barcha turlari)

Nam 2raz va 2sinf tosh kal us b/n.

 

Kalibrovka usuli bilan  kg,g,mg.

33 313

Taqqoslash usuli bilan, kg,g,mg

11 182

20kg.gacha bulgan namunali 3 razr tosh

3 261

Namunali 4 razryad toshlar

3 028

va 20kg.li paralellopiped toshlar

 

 20kg.dan 500kg.gacha bulgan toshlar

18 893

5-6 sinf toshlar

1 631

3-sinf laboratoriya toshlar

4 193

4-sinf lab-ya tosh 500mg yukori

1 887

3. KUCH VA QATTIKLIKNI O‘LCHASH VOSITALARI (Quyidagi o‘/v barcha turlari)

Metall, qorishmalar sinash mashinasi

40 954

langan mahsulotlarni sinash mashinasi

 

a) bir shkalali

54 909

b) ikki va undan ortiq shkalali

102 246

Metall, qorishmalar va ulardan tayyor langan mahsulotlarni statistik sinash langan mahsulotlarni statistik sinash

 

uchun universal mashinalar:

 

a) bir zonali

54 909

b) ikki zonali

102 036

Ipni, rezinani, charmni va gazlamani 

 

sinash mashinasi (dinamometr)

51 205

Qurilish materiallarini sinash uchun

 

gidravlik press, yuk 100 t.gacha

68 257

PET butilkalarini sinash uskunasi

93 184

Qurilish materiallarini sinash uchun

151 587

gidravlik press, yuk 100 t.dan yuqori

 

Xorijiy sinash uskunasi

116 480

 4. HARAKAT PARAMETRLARINI ULCHASH (Quyidagi o‘/v barcha turlari)

Spidometr

6 802

5.XAJM VA SARFNI ULCHASH VOSITALARI (Quyidagi o‘/v barcha turlari)

Namunali 2raz  metall merniklar 20l tex mernik

 

va 20 litrli texnik merniklar

16 633

(xajmiy ulchash usuli bilan)

 

20l.dan 200l.gacha

69 888

200l.dan 1000l.gacha

136 515

1000l.dan yukori tex mernik

409 753

Avtotsisterna 3000l gacha

31 636

sig‘imi 3000l.dan 5000l.gacha

51 251

sig‘imi 5000l.dan yukori

89 224

1sinf shisha byuretka

39 137

1sinf shisha pipetka

41 001

1 sinf shisha kolbalar

49 853

  (nalivnoy i otlivnoy)

 

2 sinf shisha pipetka, byuretkalar kolba, silindr va menzurkalar  (bir ulchov chizikli)

 5 894

(ikki o‘lchov chizikli)

10 250

YOnilgi tarqatish uskunasi

41 001

Moy tarqatish uskunasi

68 164

Sut o‘lchagichlar

3 727

Suyultirilgan gaz tarqatish uskunasi

62 200

Sikilgan gaz tarqatish uskunasi

78 042

ASN-5"Sigma",Sig‘imlarga xajm usulida

 

 1odam / soat =23296 sum

 

 

 daraja tuzish, truboprovodlarga xajmini

 

Mehnat narxi sarflanadigan vaqtni odam kun hisobini 

 xisoblash

 

narxidan aniklanadi. 1odam/kun   186 368 sum).

 

Ilova:

 

 

 

 

 

a) yuqorida ko‘rsatilgan o‘/v buyurtmachini kafolat xatiga, jihozni murakkablik darajasiga qarab sarflangan 

 

vaktga nisbatan xak olinadi.Mexnat narxi sarflanadigan vaktni odam kun xisobini narxidan aniklanadi.(1odam.kun 186 368 sum.)

b) O‘lchash vositasini o‘rnatilgan yoki turgan o‘rniga borib qiyoslash uchun buyurtmachi tomonidan.

 

 

RH O‘z-00036951009-93 ni 2.1 bandiga asosan to‘lanadi.